Verspreiding Christelijke lectuur

In Oost- en Zuid- Afrika is meer Christelijke lectuur nodig, die vooral onderwerpen behandelt die belangrijk zijn in de samenleving en cultuur daar. In sommige van de Oost- en Zuid- Afrikaanse talen is er behoefte aan Bijbels enBijbelstudieboeken. Men heeft behoefte aan traktaten in verschillende talen in Noordoost-Congo, Uganda, Rwanda, Kenya en Zuid-Afrika. Christelijke boekwinkels bieden Bijbels in verscheidenetalen, Bijbelcommentaren, brochures, traktaten en Bijbelcursussen aangeboden in steden en dorpen in Oost- en Zuid-Afrika. Wij ontvangen met dankbaarheid deze Bijbelgetrouwe literatuur van uitgevers in Europa en Amerika. Er is echter ook een toenemende behoefte aan brochures over Bijbelgetrouw onderwijs, geschreven door en voor gelovigen in Afrika. Vanuit hun persoonlijke ervaring schrijven deze auteurs over onderwerpen die betrekking hebben op de samenleving in
Afrika, zoals het huwelijk, het gezin, begrafenissen, het hiernamaals, verering van voorouders, bijgeloof, etc.

Voor elk kamp wordt een werkboekje gedrukt met het Bijbelgedeelte van het onderwerp in Engels en/of Frans en een stamtaal. Na elke Bijbelconferentie wordt er een brochureover het behandelde gedeelte uitgedeeld, vertaald in de betreffende stamtaal. Sinds vorig jaar wordt er door Charlotte Pickering en Bagwiza Jackie, met hulp van andere zusters, een blad, “Mathētria” (= discipelin), uitgegeven in het Engels, Frans en Kinyarwanda voor jonge gelovige meisjes. We hebben tot nu toe duizenden exemplaren van de eerste twee nummers kunnen verzenden naar de verschillende landen in Afrika waar we werkzaam zijn. We maken dankbaar gebruik van een nieuw blad voor jonge mensen dat door broeder Bryan Baptiste wordt
uitgegeven. Broeder Paul Meijer heeft een prachtige lay-out vooreen Engelse en Franse uitgave voor Afrika gemaakt met als titel “The Christian Explorer”, waarvan ook duizenden exemplaren van de eerste twee nummers verzonden zijn.
Uitgeverij “Uit het Woord der Waarheid” heeft toestemming gegeven voor een speciale uitgave in het Engels van zowel het boek van broeder H.L. Heijkoop “Opdat Hij u tot God zou brengen” als van de acht brochures van elk hoofdstuk van dit boek. De boeken zijn vooral bested voor broeders die een leidende verantwoordelijkheid dragen in hun land. De brochures worden
aangeboden via de Bijbelcentra in Kenya, Uganda, Rwanda en Zuid-Afrika.

Fondation A Toutes Les Nations

La fondation All Nations reçoit des dons qui nous permettent d’enseigner la Parole de Dieu et d’annoncer l’Évangile, tant oralement que par écrit. Des conférences bibliqu...

Voulez-vous contribuer à faire luire l’évangile pour beaucoup d’enfants en Afrique ?

La fondation All Nations reçoit des dons qui nous permettent d’enseigner la Parole de Dieu et d’annoncer l’Évangile, tant oralement que par écrit. Des conférences bibliques et des camps de jeunes sont régulièrement organisés, après quoi des brochures sur les sujets traités sont souvent distribuées en plusieurs langues.