Toon: All Projects Activities
We hebben ook steeds meer de mogelijkheid om brochures en Bijbelcursussen uit te delen op scholen voor voortgezet onderwijs.
Steeds meer jongeren verlaten (te) vroeg dorpen en kleine steden om hun studie te kunnen voortzetten.
Deze conferenties bieden de betreffende broeders en zusters de gelegenheid om enkele dagen met de Bijbel bezig te zijn.
In Oost- en Zuid- Afrika is meer Christelijke lectuur nodig, die vooral onderwerpen behandelt die belangrijk zijn in de samenleving en cultuur daar. In sommige van de Oost- en Zuid ...
We hebben ook steeds meer de mogelijkheid om brochures en Bijbelcursussen uit te delen op scholen voor voortgezet onderwijs.
Vooral oudere vrouwen maar ook jongeren hebben nooit de gelegenheid gehad lezen en schrijven te leren.
1
2
3
4