Traductions

Galeries des photos

Pas de galeries de photos trouvés

We zijn dankbaar voor fondsen die al beschikbaar zijn gesteld voor de gedrukte bundels in het Kyniarwanda en Swahili en de beschikbaar gestelde fondsen voor de bundels in het Lhukonzo en Luganda.
Er zijn regelmatig fondsen nodig voor de broeders die dit vertaalwerk verrichten omdat ze door het vertaalwerk te weinig tijd hebben voor hun dagelijkse werkzaamheden. Dit geldt ook voor broeders die regelmatig op reis gaan om de melodieën van de nieuwe liederen aan te leren.
Afspeelapparatuur en laptops vormen een enorme hulp om de melodieën goed aan te leren.

Uw bijdrage
Fondsen voor de bovenstaande activiteiten en behoeften